Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

Отдавна

 

Силвия Чолева

 

В началото я нямаше
Даже самата не знаеше къде е
После се появи постепенно
навсякъде всеки път по-въодушевено
Докато вечерите свършиха
Рязко
Сутринта децата разливаха
млякото и крещяха
Къде е
Тя пък била умряла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]