Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

Едната страна на улицата

 

Силвия Чолева

 

Зная тези начала
пълни с предчувствие и трепет
А също краищата
с техния неотменен завършек
с изчерпаните названия на места
на които си бил
мостове надолу си се надвесвал
и прозорци зад тях си чувал дъжда
сбъркания бяг на минутите
продължаващи след станалото
отгласът от звъненето им в ушите
пръстите спират да стискат
няколкото монети остатък
от късо кафе малко вино цигари
други неща които правят
вечерта необятна Незавършена
още щом си почнал да мислиш
че ще се случи тъкмо сега

 

 

Полъхът на нощта умива лицето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]