Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

***

 

Силвия Чолева

 

Всеки ден отваряме по една страница
на която аз пиша а ти
довършваш с няколко жеста
Ти си предметите тяхната статичност и окръгленост
Аз избирам думите с неясния смисъл и ефимерност
Кой от нас започва кой свършва
днес не значи нищо
Дори празните мигове
при преобръщането на листовете
малките паузи заедно
не ни появяват повече в живота
а по-малко в смъртта
Защото книгата няма начало няма край
и щом се появи написаното
изчезва желаното
обхване ли се неподвижното
стопява се любовта
Страница след страница
Ден нощ
Един двама много
Сам сама едновременно

 

Интересно е в тази безкрайност
и безначалност кой
ще посегне към ножа
как ще разреже
страниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]