Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

Което имах

 

Силвия Чолева

 

Толкова самотни колкото ни се искаше да бъдем
и толкова несами около
деца кучета родители мъже
приятелства предмети стени и безкрайности
обезцелени и обезмислени като
вчерашната супа днешната утрешната
в търсене на несъществуващото несъщественото
уплашени съвсем сякаш притаени в сегашното
едновременно започнахме да се смеем
И се смяхме смяхме смяхме смяхме
до самия край

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]