Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

***

 

Силвия Чолева

 

Къщата изчезна няма къща.
Гледа тъмното луната
И децата са изчезнали
кучето с мъжа го няма
А жената се върти наоколо събира
стари дрехи счупени чинии
малки листчета изписани играчки
Тя не помни но е знаела
и буди духовете да я пренесат нагоре
Малко дим и после нищо
После и жената си отиде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]