Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

Собствена стая

 

Силвия Чолева

 

Така добре познавам тази стая

К. Кавафис

 

Не съм имала
и както изглежда няма да имам
Но тази тук уютна
за кратко е само за мен
Старинния гардероб
фатерщула и писалище с дървояди
малка месингова дръжчица на чекмеджето и
нощна лампа един комар
който ме събужда среднощ
Дълго четене без да те прекъсват
Не казваш на никой
как нервно заключваш и бягаш навън

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]