Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

***

 

Силвия Чолева

 

Точно както искаш
от старите дрехи да се отървеш
противни когато отвориш гардероба
все по-навътре проникваш
в себе си без да спреш и се огледаш
или непрекъснато спирайки поглеждайки се
в бавното бавното на реката
която отнася
не само тялото ти подуто ами и дрехите и
обувките твоите шапки ту лодки ту гърбове видрови
ту отвътрето ти да се поклаща и спира тук там водовъртежите
и край с водопада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]