Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

Тези които не могат

 

Силвия Чолева

 

Срещал съм ги
когато бях малък
каза той и си помислих
и аз бях
настигах ги по пътя за вкъщи
между заскрежените клони
засилвах се по тротоара
оттласквах се от земята
летях напред по леда
пред мен ученическата чанта
описваше дълга дъга преди падане
пътеката, по която щях да премина
траекторията на птиците
там където нищо не се случи
без да ме заболи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]