Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

1989 1998

 

Силвия Чолева

 

Но всичко вече е приготвено
и корабът изпуска пара
Пращят въжетата
изсвирва в два часа
камбанката се удря
Да помахат да наместят шапки
От вятъра сълзите се повтарят
вълни една връз друга
Още сбогувания отдалеч
и малки малки се стопяват

 

Хората които имах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]