Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

Между сезоните

 

Силвия Чолева

 

То не е сняг а нещо като дъжд
В къщата на котките вратата е отворена
Вътре е мокро гостоприемно
Те не затварят и денят продължава
от 8 до 24 всеки ден
до петдесетгодишнината

 

После ще съзерцавам
дъждът в сняг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]