Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

***

 

Силвия Чолева

 

Ний с ваклите стада
и тучните нивя, и кислорода

Г. Пашов

 

 

 

Нито при морето
нито при планината
някъде там между сред
вятъра и облаците сиви в дъжда
студените ми крака
стъпвам
без желание и надежда
скитащо куче край пътя
в края на лятото в края на живота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]