Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

Позитивни вибрации

 

Силвия Чолева

 

Остават десет минути до срещата
Виждам те как си несигурна
умората даже лека досада
погледа настрани
Остават пет
Свършено е необходимото
дългите страници с напътствия и
други писма които не отваряш от страх
Всичкото изядено и изпито през този век
очакваш да се върне в следващия
Ще имаш болка която остава
Болка която се уголемява
Сега като свърши новата война
ще имаш работа и за утре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]