Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

Камък от Камирос

 

Силвия Чолева

 

Така воюването губи смисъл
Градът вече го няма
Останките принадлежат
на лакомите туристи
И когато едновременно
казваме Камирос
името затрептява над Острова
завладява го миризма на пържени скариди
далечните очертания на бойници и кули
отплуват в морето докато
без да се нараняваме
седим на сгъваемите столове
абсолютно чужди
гледаме залива в пълно спокойствие
в пълен мир с естеството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]