Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

***

 

Силвия Чолева

 

Днес между две стари кооперации в квартала
слънчевата светлина се провира
така както да ми напомня
малко Прага през есента
още повече Стокхолм
с тишината в ранния следобед, настрани от центъра
всичко сякаш застинало
няколко жени в пекарната за сладкиши
разхождане на куче
подредени блокчета напуснати за кратко
просиява прозявка на бебе вътре дълбоко в количката
и никакви ама никакви белези на обитаване
освен няколко шумолящи листа издухани
от внезапно появилия се вятър
внезапното му спиране
замирането на живота
а нищо което да подсказва
неговата същностна необходимост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]