Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

 

ВНИМАТЕЛНО

 

Силвия Чолева

 

 

Стигнахме до точката,
където най-съзидателният жест е да отворим вратата, която е зад нас.

 

Кшищоф Пендерецки

 

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]