Кристиян Енчев

логика

Литературен клуб | философия | публикуване

 

 

         Кристиян Русев Енчев е роден в град София на 02.10.1968 г. На 10.07.1998 г. придобива степен магистър, специалност философия в СУ „Св. Климент Охридски“, със защита на дипломна работа на тема: „Схемата като метафора в „критическата трилогия“ на Имануел Кант“ с научен ръководител: проф. д-р Иван С. Стефанов. От 06.06.2005 има диплом за образователна и научна степен Доктор по научната специалност Логика. Има множество публикации и участия в различни научни конференции. Понастоящем е доцент в Институт по философия и социология към БАН.

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]