Илиана Монова

литературна критика

Литературен клуб - над 20 години! | литературна критика | публикуване

 

 

         Илиана Монова е доктор на филологическите науки с тема на дисертацията „Проблеми на поетиката на Дебелянов“. Има редица публикации по проблемите на българския символизъм в сп. „Български език и литература“, „Сравнително литературознание“, „Литературна мисъл", „Родна реч“ и др. Автор е на две книги: „Поетиката на Димчо Дебелянов“ и „Христо Ботев“. Хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и в НБУ. Дългогодишен редактор в сп. „Български художник“.

 

 

 

 

©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]