Иван Христов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

Singer

 

Иван Христов

 

 

Всичко това се случи
на брега на едно езеро
в щата Уисконсин,
когато влязох
в къщата на Лари
и в хола,
зад една витрина,
зърнах една стара
шевна машина
Singer.
Веднага спомените
нахлуха в главата ми.
И моята баба имаше
такава машина
и вероятно
от дългото ползване
съвсем се беше
уподобила на нея.
Ето нейното рамо -
легло за плочка на Singer,
ето косата и бяла -
ремък с протрити стени,
ето ръцете и тънки -
водач и носач за конеца.
Сръчна подобно совалка,
със зъби за зиг-заг,
с гърбица - възвратна пружина
и бемка иглодържач,
имах баба - концеопъвач.
Тогава изведнъж се замислих -
Ти си прав, приятелю Лари,
разликата между настояще
и минало
се изразява
в отношението между
живия спомен
и мъртвия експонат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. юни 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]