Иван Христов

поезия

Литературен клуб! | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

БДИН - НАРОДНА ПЕСЕН I

 

Иван Христов

 

 

1

 

Виж
     клонката
              с разлистения цвят
                     е натежала,
       навежда се да пие от реката.
Сега е толкоз тихо,
       да, сега е толкоз тихо,
       но теб те няма,
       да, Иване,
       теб те няма...

 

Виж
     нивата
       отдавна зажадняла
              с напукана снага,
       разтваря се да пие от небето.
Сега е толкоз тихо,
       да, сега е толкоз тихо,
       но теб те няма,
       да, Иване,
       теб те няма...

 

Виж
     гроздето
              горчиво
                     с черен цвят,
              откъсва се и тупва на земята.
Сега е толкоз тихо,
       да, сега е толкоз тихо,
       но теб те няма,
       да, Иване,
       теб те няма...

 

 

Виж
     пурпурния сняг,
              целува нежно
                     и обгръща
              реката като топла дреха.
Сега е толкоз тихо,
       да, сега е толкоз тихо,
       но теб те няма,
       да, Иване,
       теб те няма...

 

 

2

 

Аз паднах, майко,
аз съм мъртъв,
но помня
времето когато
ме хранеше със
мляко
и вишнев цвят,
и вишнев цвят.
Сега съм мъртъв, майко,
аз съм паднал,
но бих издраскал
с нокти по стената:
„Отличниците да го духат!!!“
Аз паднах, майко,
аз съм мъртъв,
баща ми,
нощем,
качваше се по брезите
и хвърляше по влака
яйца от сврака,
яйца от сврака
/и бе изключен, майко,
от пионерската организация/.

 

 

Сега съм мъртъв, майко,
аз съм паднал,
но бих издраскал
с нокти по стената:
„Отличниците да го духат!!!“
Аз паднах, майко,
аз съм мъртъв,
но помня
времето, когато
главата си измих
и после я разбих
о жълтите павета...
о, жълтите павета...
Сега съм мъртъв, майко,
аз съм паднал,
но бих издраскал
с нокти по стената:
„Отличниците да го духат!!!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 30. март 2005 г.
Публикация в кн. „Бдин“, Иван Христов, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2004.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]