Иван Христов

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Бдин - Библиотеката

 

Иван Христов

 

 

1.

   Ботев, Вазов, Яворов -
   класика за 3 мин.
   (надпис, прочетен на
   пазара в „Надежда“)

 

Баща ми,
някога,
разказваше
как българинът,
преди,
купувал книги.
Измервал
дължината
на рафта
и купувал
класика -
„на метър“.
Днес,
същият този
българин
продава
същата тази
класика -
„на килограм“.
Това
дава основания
да предречем
„нов златен век
за общата ни
култура“

 

 

2.

 

О, дядо Вазов
о, татко Яворов
о, Шипка
студентката
до мен чете
и аз чета,
но забелязвам,
че е бременна
О, дядо и баща
Славейкови
о, Остров на блажените
студентката
до мен чете
и аз чета,
но забелязвам,
че коремът й расте
О, Валери
Пол, Петров
или пък Стефанов
това е без значение
щом във главата й
набъбват мислите
тъй както във корема
смисъла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 06. септември 2006 г.
Публикация в кн. „Бдин“, Иван Христов, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2004.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]