Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Първото, за което се сещам

 

Мария Липискова

 

 

играем Антигона
в края на юли
с теб

 

след Хирошима

 

ще трае две години
затова научи репликите
на Креон или на Полиник

 

(мъртвият брат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. октомври 2009 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]