Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

фигурите на писмото

 

Мария Липискова

 

убийство в библиотеката
в ориентекспресния следобед
с плюшени рамки
уютността на фокусирането

 

в една точка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. юни 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]