Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

History
/на булевард Раковски
наричан още Ръкси/

 

Мария Липискова

 

Ръкси не можеше да срещне Патриарха
затова се отбиваше при един стар познат
живеещ на същата улица
който не се мяркаше много
свит
под топлите още вестници

 

каквото и да говорим

 

Ръкси оставаше все така тъжен
защото постоянно се разминаваше с Патриарха
облечен винаги в черно
приведен и пишещ

 

някава история

 

която се случваше на Ръкси
наричан още Раковски

 

Електронна публикация на 06. юни 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]