Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Jugend

 

Мария Липискова

 

Спомняте ли си, госпожо,
прозрачните трамваи,
в които се возеха
Силвия Плат и Багряна,
вероятно и Жорж Санд

 

защото метро стил не стигаше до стрелбището
няколко ангела от Шартър
в отчаянието си пиеха чай следобед

 

в градината с манекените
една барокова дама
четеше декоративен роман
Жорж Санд като денди,
механично, с банален жест,
изтръскваше цигарето си
в персоналния си пепелник

 

първа възможност - за себе си
последна възможност - Силвия Плат и Багряна
бяха й обърнали гръб и фотографираха
виенския Орлов мост

 

Електронна публикация на 06. юни 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]