Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

объркани жестикулации

 

Мария Липискова

 

паузите бяха неловки
и затова ги запълваше
с обърканите си жестове

 

можеше да се види
как забавя вървежа си
в сецесионната сянка
на високите латински букви
удъжаваше се
прекосяваше очната линия

 

от вътрешната страна
избелелите дрехи
простирни ката вехнещи фотографии
в малко антикварно магазинче
спускаше се по перилата

 

пооправяше погледа си
към Орлов мост с кръглото езеро
после отпрашваше

 

през тъмните тунели с графити
и думи по посока на
надежда едно
две три или четири

 

Електронна публикация на 06. юни 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]