Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Париж има почивен ден

 

Мария Липискова

 

в памет на Радичков
и Бодлер

 

тук Авеню правеше чупка
един търговски пътник
прекоси като шансон
по пейките го спираха

 

с акцент
забравен от предградието
предлагаше Мерло, Мерло-Понти,
витражите като ветрило от
Nancy
и контабасът на Патрик

 

както преди
Париж има почивен ден

 

на Авеню
с бутилка като малък уличен фенер
един търговски пътник прекоси
и сви във първия случайно осветен
"Фоли Бержер"

 

Електронна публикация на 06. юни 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]