Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Мария Липискова

 

 

светлината между коленете на жените

 

когато се навеждат
да приберат от пътя
лятото

 

 

 

 

в края на зимните изречения

 

няколко вдишвания и издишвания
в студеното
и тишината като преспа

 

 

 

 

и в края на света
децата си правят иглу
в снега

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. януари 2013 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]