Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Мария Липискова

 

 

една светла смърт

 

  снегът вали
  в устата му отворени

   

  снегът вали
  в очите му отворени

 

 

 

 

 

зимата

 

дори голямата гара на безсънието
е празна

 

 

 

 

 

успокоително е

 

  пространствата в теб
  никога не зарастват

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 10. март 2014 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]