Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

покрай краевековните тъги

 

Мария Липискова

 

които минаха като тъги
  по Далчев
и по- малко по de man
един мъж нито грозен
  и още по малко

 

след след края на книгата

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. юни 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]