Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Семейни снимки

 

Мария Липискова

 

опитомените семейни снимки
лица опрели о стъклото

 

говорът
пуснат от телевизора

 

когато млъква
и цялата зала залязва

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. юни 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]