Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

тайната в сонетите на Шекспир

 

Мария Липискова

 

 

ако имате мъртви
на улицата ги изнесете
ако имате мъртви в дома си
на улицата ги изведете

 

ще горят тихо
ще горят кротко
на кладите
ще горят тихо

 

ако имате мъртви на улицата ги изнесете
и звездите ще светят в очите им
и звездите ще светят
и звездите ще светят в ръцете им

 

и истината ще лежи в земята
за вечни времена до красотата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. декември 2014 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]