Мария Липискова

кратка проза

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на авторката | азбучен каталог

 

Три празни стола

 

Мария Липискова

 

 

 

        Три празни стола.
        На един от тях стои винаги жена. Дрехата й е безцветна и много дълга като меланхолия. Ръкавите й са широки. Ръцете прегръщат тялото. Гърбом. На другите два стола обикновено стоят непознати. Лактите им са изтъркани, ръцете им са изтъркани, гласовете им са също изтъркани. Неразличими. Само стъпалата им са едипови и груби, оголени. Немите, едносричните думи са ясни. Тя е оставила двата куфара със сънища, при които да сложи непознатите.

 

        Тежките куфари със сънища стоят до нея. Не ги доближавайте. Не ги отваряйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2013 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]