Виктория Кирилова

литературна критика

Литературен клуб | литературна критика | страницата на авторката

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

 

Библиография на френски език

 

Andre Morois. A la recherche de Proust. Paris, 1949.
Claude Francis et Fernande Gonhtier. Marcel Proust et les sens. Paris, 1980.
Claude Mauriac. Proust par lui meme. Paris, 1953.
Claude Mauriac. Proust Ecrivins de toujours. Paris, 1958.
George Poulet. L'espace Proustien. Paris,1963.
George Poulet. Mesure de l'instant. Paris,1968.
Gerard Genette. Figures І. Paris, 1966.
Gerard Genette. Figures ІІІ. Paris, 1972.
Gerard Genette. L'eouvre de l'art L' immanence et Transcendence. Paris, 1994
Gerard Genette. L'Oeuvre de L'art La relation esthetique. Paris, 1997.
Victor Graham. Bibliographies des Etudes sur Marcel Proust et son oeuvre. Geneve, 1976.
Jean Milly. La Phrase de Proust. Paris, 1975.
Julia Kristeva. Le temps sensible Proust et l'experience litteraire. Paris, 1994.
Jean-Yves Tadie. Proust et le roman. Paris, 1968.
Leo Spitcer. Le style de Marcel Proust. Paris, 1968.
Michel Raimond. Proust romancier. Paris, 1984.

 

 

Библиография на български език

 

Анри Бергсон. Интуиция и Интелект. София, 1997.
Валтер Бенямин. Към образа на Пруст - В: Озарения. София, 2000.
Валтер Бенямин. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост - В: Озарения, София, 2000.
Евгения Панчева, Амелия Личева, Миряна Янакиева. Немска класическа естетика - В: Теория на литературата От Платон до постмодернизма. София, 2005.
Едмънд Бърк. Философско изследване на произхода на нашите идеи за възеишеното и красивото. София, 2001.
Жерар Женет. Пруст палимпсест - В: Фигури. София, 2001
Имануел Кант. Критика на способността за съждение. София, 1980.
Исак Паси. Немска класическа естетика. София, 1982.
Искра Цонева. Естетическото. София, 1980.
Пол Де Ман. Четенето (Пруст) - В: Алегории на четенето. София, 2000.
Пол Рикьор. Живата метафора. София, 1994.

 

 

Цитирани издания на Марсел Пруст на български език

 

Марсел Пруст. По следите на изгубеното време. Том 1. София, 1984.
Марсел Пруст. По следите на изгубеното време. Том 2. София, 1984.

 

 

Цитирани издания на Марсел Пруст на френски език

 

Marcel Proust. A la recherche de temps perdu. (Paris, Bibliothrque de la Pleiade, 1954.)
Marcel Prust. A lа recherche de temps perdu (Paris, Edition de Gallimard, Collection Folio, 1954.)
Marcel Proust. Jean Santeuil. Paris, 1954.
Marcel Proust. Essais et Articles. Paris, 1954.
Marcel Proust. Correspondence generale. Paris, 1954.
Marcel Proust. Lettres a Andres Gide. Paris, 1988.

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. декември 2005 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]