Амелия Личева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Амелия Личева

 

 

 

някои обичат калейдоскопи,
защото от стъкълцата
въобразяват картини
аз обаче обичам пумпали
засилваш-завърташ
завърташ-засилваш
и въздухът е твой,
посоките са твои

 

блясъкът на красивия ум
само с едно движение

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Моите Европи“, Амелия Личева, Издателство „Сонм“, С., 2006 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]