Амелия Личева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Амелия Личева

 

 

 

само от кола,
само от бясно движеща се кола
когато посоките са без значение
когато спирачките заковават,
когато нощта
застила тротоарите
а маркировките
изпъкват,
когато тишината
разширява градинките,
платната,
кварталите,
когато
блоковете и къщите
скриват фасадите си
и се превръщат
в силуети,
сенки,
петна във въздуха,
а светлината,
колкото и оскъдна,
ослепява
изплуващите от мрака очи,
само тогава
и никога друг път
софия
ми става по мярка
и ми е уютно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Моите Европи“, Амелия Личева, Издателство „Сонм“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]