Амелия Личева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

българия днес

 

Амелия Личева

 

 

 

част от континент,
който мъчително,
се съюзява и обиква,
митове, памет, история,
страст и фикция,
копнеж и болка,
чужденци, чужденци, чужденци

 

точка от полуостров -
стереотипи,
неслучили се уроци по толерантност,
неопитомено наследство,
кризи,
предразсъдъци,
подозрения,

 

контури върху атлас -
флагчета,
плътни, ярки линии,
шарения,
и пунктири,
отсъствия, незабелязване

 

релеф,
природа
граници,
непропускливост,
промокаемост,
отвореното и затвореното общество
в непрестанно състезание,
лишено от постоянен победител

 

територия,
градове и градчета,
фигури,
които се движат
напред-назад,
назад-напред
в хос,
като при цайтнот,
като в лоша анимация...

 

българия днес
пространство, което се изплъзва,
кръстосали се посоки
в безпътица,
повърхност,
място,
лишено от смисъл
и енергия,
от разум и чувства,
оптика,
която е изначално сгрешена,
фуния,
през която се изливаме
без себе си
в нищото...

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Моите Европи“, Амелия Личева, Издателство „Сонм“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]