Амелия Личева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Амелия Личева

 

 

 

мишел, доминик, клод
клод...
няма ехо

 

имена
имена на актриси
имена на герои
на любими писатели
на мъже и жени
на жени и мъже

 

шепне
вика
крещи
и не знае
кой ще се обърне
и ще се обърне ли

 

той или тя
тя или той

 

защото
името нищо не казва
името е лице с маска
домино
шапка
престилка
мантия
капчици дъжд, които отмиват
очила

 

името не ни избира
не свиква с нас
не ни обича
името е чужда азбука,
йероглифи,
етикет пред света
лош превод
на вяра,
която отдавна не съществува

 

името бърза
върви напред,
тича пред нас
и няма кой да навакса
в това състезание
без правила и съдии

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Моите Европи“, Амелия Личева, Издателство „Сонм“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]