Андриан Захариев

поезия

Литературен клуб! Най-старото електронно издание за литература в България!

 

         Андриан Захариев е студент във Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност Българска филология.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]