Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Ако всички тела се привличат,
как така
Всемирът се разширява?

 

И тъмната сила на Айнщайн?
Разрушението? Смъртта?
Разпадането?

 

Нима ние се разпростираме?
И прегръщаме всичко
най-сетне?

 

Теорията на относителността
и телескопът на Хъбъл
някой ден

 

ще натрупат своите минимуми от факти,
доказващи, че смъртта
и целият този потрес от химични рекции
само ни правят
вездесъщи,

 

тъмна материя,
95 % от безкрайността.

 

Но боже,
без ни най-малкия спомен,
че един ден,

 

през зимата, или в края на юли,

 

бяхме за някого
непосилно

 

любими.

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2008 г.
Публикация в кн. „Безродни митологии“, Живка Балтаджиева, Изд. „Проксима-РП“, С., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]