Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

ГЕНИ

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Собственият ми предтеча, Хомо Антесесор,
мир на праха му, отдавна извеян от Костни връх,
се оказва бил канибал,
сладко изтeгнат сред треволяка
в безмерната сива зона

 

неосъзнаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2010 г.
Публикация в кн. „Никога. Други стихове“, Живка Балтаджиева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]