Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

***

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Аз, ти, той.

 

Пoртативно съоръжение, на базата
на чудеса,
програми, усилено губещи стойност, и привнадени
многоезични речници
да чете миниатюрни контексти у смазващи измерения
в нагънатата структура на Космоса и чувството

 

на фона на мисловния шум.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2010 г.
Публикация в кн. „Никога. Други стихове“, Живка Балтаджиева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]