Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

ЕСТЕСТВОТО

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Да практикуваш отчуждението,
да не прегръщаш ни себе си,
да не плачеш смъртта ни на най-далечния
извънземен…

 

Отпусни се, отпусни се, отпусни се…
Забрави се.

 

Мъдър живот, равновесие,
достъпни за мъртвия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2010 г.
Публикация в кн. „Никога. Други стихове“, Живка Балтаджиева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]