Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

СТОИЧЕСКО

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Къде си нося душата?

 

Камъкът, който ме замества
е спокоен и търпелив.
Не се отказва от мене. Не ме гледа
отвисоко, ни ме измерва
от ниското.
Чака.

 

Чака смъртта да ми мине, да го заместя аз…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2010 г.
Публикация в кн. „Никога. Други стихове“, Живка Балтаджиева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]