Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

***

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Оня ден вече не съществува.

 

Няма го онова дърво, непрогледно и нямо,
където появата на кълвача
или някоя чучулига, те разтърсва.

 

Признаци на отвлеченост и забрава
веят от картината.

 

Този ден вече не съществува.

 

Нещо
ти е било отказано. Нещо
ти е било дадено. Да знаеше
поне

 

какво…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2010 г.
Публикация в кн. „Никога. Други стихове“, Живка Балтаджиева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]