Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

БОЖЕСТВЕНА КОМЕДИЯ

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Все по-свързани, пърхащи
над собствените си рани
и тези, които сами нанасяме.

 

Все по-свързани и загрижени
някой да не ни докосне,
най-вече с поглед.

 

Все по-свързани, все по
към мравките. Накъде ли дълбаем
в тази плоска Вселена?

 

Незабелижими
и (нима) несъществуващи,
многомилиони залутани.

 

В града?
В природата?
В небесата?

 

Ад?

 

В самата себе си не се намирам.

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2008 г.
Публикация в кн. „Безродни митологии“, Живка Балтаджиева, Изд. „Проксима-РП“, С., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]