Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

***

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Подробностите са най-важното.

 

Писмо забравено в джоба, неразчетимо
след като е преминало през пералнята,
погледът, който отминах без внимание,
гласът на неизреченото, дъхът на полето трептящо
в светкавични отзиви,
всекидневното единствено лице на майка, която си отиде.

 

Подробностите са което обичаме.

 

Все по-малко остават в света цивилизован.
Индустрия, несметни количества от все същото.
И ни капка друго.
Мислех портрета на изнемощялото малко пръстче на лявата ти ръка
в музея на най-интимните ми спомени,
но ще репродуцират моят ум и сърцето ми

 

и не зная къде да те съхраня.

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2008 г.
Публикация в кн. „Безродни митологии“, Живка Балтаджиева, Изд. „Проксима-РП“, С., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]