Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

ОДИСЕЙ

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Спящ ме довлякоха
на брега на Итака,
само тяло инертно.

 

Първо
не ме познаха.
И после никой
не ме попита нищо.

 

Убих претендентите.

 

И вече не трябва да плувам през бурите.
Не е нужно повече да измислям.
Да се измислям. Да бъда
друг.

 

Да бъда.

 

Ни дори аз сънувам
Одисей.

 

Сбъдна се
моето бягство

 

в реалността.

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2008 г.
Публикация в кн. „Безродни митологии“, Живка Балтаджиева, Изд. „Проксима-РП“, С., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]