Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

БЕЗРОДНА ПОЕМА

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Да живея в Ню Йорк, Мадрид или Сливен,
под закрилата на дървета наистина
и една не кибернетична рекичка,
извън Мрежата и рискованите навигации
във виртуалната близост
с нейния Главен Портал,
за всеки отворен,
меланхоличен и зверски,
без гняв и без обич.

 

Непроницаем ужас и нощни ясновидства
ведно с прегръдката, забравена
като концепция,
и моето, отхвърлено поради техническа недостатъчност,
раждане.

 

Да живея
в Ню Йорк, Мадрид или Сливен,
безродна
и гмурната в обичта,

 

конфигурирайки субективност
и усмивка
в очите на творението
и крайъгълния

 

камък.

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2008 г.
Публикация в кн. „Безродни митологии“, Живка Балтаджиева, Изд. „Проксима-РП“, С., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]