Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ КИОТО

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Тази година лястовиците се завръщат десет дена по-рано.

 

В полите на Кантабрийската верига
глухарите изглеждат на пръв поглед покорни, после безсрамно
изискват нежности и яростни те преследват.
Женски мекотели с полов член
и гигантски мъжки китове с матка и яйчници
идват да се самоубият на плажа.
Щъркелите не отлитат на юг, не мигрират.
Мигрират горите.
Или крачат в марш бесни?
Няма ни локва,

 

да си измие човек ръцете.

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2008 г.
Публикация в кн. „Безродни митологии“, Живка Балтаджиева, Изд. „Проксима-РП“, С., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]