Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

 

ГЕНЕРАТОРИ НА ЕОЛОВА ЕНЕРГИЯ В АРАГОН

 

 

Живка Балтаджиева

 

 

Хиляди и хиляди еолови генератори
в пейзажа на Арагон и навсякъде.
Ограничени пространствено електромагнитни полета
които с всяка своя молекула от метал и цимент
се мислят центъра на един космос.

 

Сякаш вече маршируват извънземните тук.
И крилете им на вятърни мелници
са клюнове всъщност, кълват картината
и погледа, който я създава.

 

Любопитно и странно:
сребърни ястреби, неутолими,
над червените, сиви или белезникави ридове
перфорират системно
гръдния кош на Прометей.

 

Хиляди и хиляди еолови генератори.

 

Трахеи триклюни
на нашия глад.

 

За какво?

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2008 г.
Публикация в кн. „Безродни митологии“, Живка Балтаджиева, Изд. „Проксима-РП“, С., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]